Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op

Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, erityisesti vartijan tehtäviin. Tutkinnon laajuus on 90 op ja kestoltaan tutkinto on 16 kuukautta.

Seuraava tutkintokoulutus alkaa 4.9.2017 ja päättyy joulukuussa 2018.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon.

Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, opinnäytetyöstä ja valinnaisista opinnoista. Ammatillisten opintojen osaamisalueet ovat

  • laki ja eettisyys
  • kuntoutus ja ohjaus
  • valvonta ja turvallisuus

Valinnaisten opintojen laajuus on 5 op. Opiskelija laajentaa tai syventää osaamistaan valitsemallaan osaamisalueella. Valinnaisten opintojen suorittamiseen on useita vaihtoehtoja. Rskk:n tarjoama täydennyskoulutus, Rikosseuraamusalueiden koulutus- ja kehittämispäivät, opinnot avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa sekä Laurean Rikosseuraamusalan koulutusohjelman väyläopinnot.

Tutkintokoulutus rakentuu useista lähi- ja työssäoppimisjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaan Tikkurilassa. Työssäoppimista on noin 9 kuukautta ja lähijaksoja noin 7 kuukautta. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija hankkii kokemusta sekä suljetuista että avoimista vankiloista oppimissuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelija perehtyy myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tehtävään työhön. Opiskelijan mahdollisuus lähteä suorittamaan työssäoppimisjaksojaan eri paikkakunnille on edellytys tutkinnon suorittamiselle.

Ensimmäistä, orientoivaa työssäoppimisjaksoa lukuunottamatta työssäoppimisjaksot ovat palkallisia. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea.

 
Julkaistu 7.8.2017