Rikosseuraamusalan koulutus uudistuu yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa

Haku seuraavaan rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen käynnistyy tammikuussa 2018 ja opetus alkaa syksyllä 2018.

Rikosseuraamusalan koulutus uudistuu kaksivaiheiseksi yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Uudistuksen myötä syksyllä 2018 aloittavista Rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelijoista suurella osalla on mahdollisuus hakea erillishaun kautta jatkamaan opintojaan Laureaan sosionomin tutkintoon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa.

Tarkoituksena on, että jatkossa merkittävästi suurempi osa henkilöstöä suorittaa korkeakoulututkinnon, joka on tulevaisuudessa rikosseuraamusalan pääasiallinen tutkinto.
Laurean sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Erillishaku syksyllä 2018 aloittaneille opiskelijoille toteutetaan syksyn 2019 aikana ja opinnot Laureassa alkavat tammikuussa 2020.

Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää edelleen rikosseuraamusalan valvonnan ja ohjauksen tehtäviin. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja koulutus kestää 16 kuukautta.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon. Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, opinnäytetyöstä ja valinnaisista opinnoista.
Ammatillisten opintojen osaamisalueet ovat

•laki ja eettisyys

•kuntoutus ja ohjaus

•valvonta ja turvallisuus

Tutkintokoulutus rakentuu useista lähi- ja työssäoppimisjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaan Tikkurilassa. Työssäoppimista on noin 9 kuukautta ja lähijaksoja noin 7 kuukautta. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija hankkii kokemusta sekä suljetuista että avoimista vankiloista oppimissuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelija perehtyy myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tehtävään työhön. Opiskelijan mahdollisuus lähteä suorittamaan työssäoppimisjaksojaan eri paikkakunnille on edellytys tutkinnon suorittamiselle.
Ensimmäistä, orientoivaa työssäoppimisjaksoa lukuun ottamatta työssäoppimisjaksot ovat palkallisia. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea.


 
Julkaistu 13.10.2017