Suomeksi - På svenska - In English

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral (RSKK)

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral(RSKK) grundades under justitieministeriet i 1976 för att erbjuda yrkesutbildning till de anställda inom fångvården. Nuförtiden finns läroanstalten i Dickursby, Vanda, och har till uppgift att ge grundläggande yrkesutbildning i fångvård (grundexamen i fångvård) samt utbildning som upprätthåller och kompletterar yrkeskunskaperna till hela brottspåföljdssektorn. RSKK arrangerar också yrkeshögsskoleexamen i brottspåföljdsektorn i samarbete med Laurea-yrkeshögskolan.

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral genomför i samarbete med andra läro- och forskningsanstalter den högsta yrkesinriktade utbildningen i brottspåföljdssektorn och deltar aktivt i sektorns fackliga utveckling samt i utbildningen, utvecklingen och evalueringen av förebyggande program för återfall i brott.

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral fungerar som en nordisk informationscentral samt deltar planmässigt och aktivt i det internationella samarbetet angående utbildningen i brottspåföljdssektorn.

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral ger examensutbildning i brottspåföljdssektorn samt yrkesinriktad fortbildning, kompletterande utbildning och vidareutbildning.