Suomeksi -   -  

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Syyskuussa 2017 opinnot aloittaa 36 uutta rikosseuraamusalan tutkinto-opiskelijaa

Kaikki haastatteluissa mukana olleet saavat tiedon valinnasta henkilökohtaisesti viikon 17 alkupuolella.
Syyskuussa 4.9. alkavan tutkintokoulutuksen aloittaa 36 opiskelijaa, heistä naisia on 9 ja miehiä 27. Laitoskokemusta omaavia on 19. Valittujen keski-ikä on hieman alle 28 vuotta. Hakijoita oli tänä vuonna yhteensä 242.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen yksikkö. Koulutuskeskus on perustettu 1976. Koulutuskeskus antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta. Koulutuskeskuksen yhteydessä toimii kriminologian alan tieteellinen erikoiskirjasto.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus toteuttaa oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä rikosseuraamusalan ylintä ammatillista koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti alan työelämän kehittämiseen ja uusintarikollisuutta vähentävien ohjelmien kouluttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.

Koulutuskeskus toimii myös alansa pohjoismaisena tietokeskuksena ja osallistuu suunnitelmallisesti ja aktiivisesti rikosseuraamusalan koulutusta koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.