Jatkokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Kahden ihmisen kädet paperien päällä pöydällä. Paperissa on tekstejä.

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala

Sosionomi-tutkinnon tavoitteena on kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutuksiin haetaan syksyisin Opintopolussa (Opintopolku.fi) .

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen suorittaneet voivat hakea jatkamaan opintojaan Laurea ammattikorkeakouluun rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen (Laurea.fi) . Koulutus järjestetään yhteistyössä RSKK:n kanssa. RSKK:n tutkintokoulutuksen suorittaneet voivat hakea Laureaan heille tarkoitetussa erillishaussa tai korkeakoulujen yhteishaussa syksyisin.

Sosionomi-tutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen alalta voi hakeutua suorittamaan Laurean ylempää ammattikorkeakoulututkintoa: sosiaali- ja rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen (Laurea.fi).

Myös Savonia ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen ammattiopinnoissa (Savonia.fi) voi suuntautua rikosseuraamusalalle. Työharjoittelua voi tehdä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Savoniaan voi hakea syksyllä korkeakoulujen yhteishaussa.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

Yliopistollisena vaihtoehtona on jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Uef.fi) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (hallintotieteiden maisteri, HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnassa omassa kiintiössään.

Lue rikosseuraamusalan koulutuksen suorittaneiden uratarinoita (Rikosseuraamus.fi)Infograafi kuvaa rikosseuraamusalan kouluttautumismahdollisuuksia. Vartijan tutkinnosta saa hyväksilukuja rikosseuraamusalan sosionomitutkintoon sekä ylempään korkeakoulututukintoon.


Julkaistu 15.6.2023