Jatkokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutuksella pätevöidyt moniin eri tehtäviin Rikosseuraamuslaitoksessa.


Kahden ihmisen kädet paperien päällä pöydällä. Paperissa on tekstejä.
Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala

Sosionomi-tutkinnon tavoitteena on kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutuksiin haetaan syksyisin Opintopolussa (Opintopolku.fi) .

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen suorittaneet voivat hakea jatkamaan opintojaan Laurea ammattikorkeakouluun rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen (Laurea.fi) . Koulutus järjestetään yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. Meillä rikosseuraamusalan tutkinnon (vanginvartija) suorittaneet voivat hakea Laureaan tutkinnon suorittaneille tarkoitetussa erillishaussa tai korkeakoulujen yhteishaussa syksyisin.

Sosionomi-tutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen alalta voi hakeutua suorittamaan Laurean ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen (Laurea.fi).

Myös Savonia ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen ammattiopinnoissa (Savonia.fi) voi suuntautua rikosseuraamusalalle. Työharjoittelun voi tehdä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Savoniaan voi hakea syksyllä korkeakoulujen yhteishaussa tai Savonian erikseen tiedottamissa hauissa.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

Yliopistollisena vaihtoehtona on jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Uef.fi) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (hallintotieteiden maisteri, HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnassa omassa kiintiössään.

Lue rikosseuraamusalan eri koulutuksia suorittaneiden uratarinoita (Rikosseuraamus.fi)

Infograafi kuvaa rikosseuraamusalan kouluttautumismahdollisuuksia. Vartijan tutkinnosta saa hyväksilukuja rikosseuraamusalan sosionomitutkintoon sekä ylempään korkeakoulututukintoon.


Rikosseuraamuslaitoksen täydennyskoulutukset

Järjestämme Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstölle monenlaisia ammattiosaamista täydentäviä koulutuksia myös muiden kumppaneidemme kanssa. Vartijaksi valmistuneet ja muut Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelevät voivat hakea koulutuksiin intranetissa.

Julkaistu 15.6.2023