Turvallisuusalan oppisopimuskoulutus pohjana rikosseuraamusalan tutkintokoulutukselle − lisätietoa koulutuksesta kiinnostuneelle

Jotta voit hakea opiskelemaan rikosseuraamusalan tutkintoa, sinulla tulee olla jokin toisen asteen pohjatutkinto. Jos olet määräaikaisessa virkasuhteessa vartijana Rikosseuraamuslaitoksessa ilman rikosseuraamusalan tutkintoa, sinulla on mahdollisuus opiskella työsi ohessa oppisopimuksena turvallisuusalan perustutkinto (toisen asteen tutkinto). Jos sinulla on jo jokin toisen asteen tutkinto, voit vaihtoehtoisesti opiskella oppisopimuksena vain osan turvallisuusalan perustutkinnosta. Mikäli haet oppisopimuskoulutuksen jälkeen rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen ja tulet valituksi, saat koko tutkinnosta tai osatutkinnosta luettua hyväksi 25 osaamispistettä rikosseuraamusalan tutkintoon.

Oppisopimuskoulutus on joustava tapa yhdistää työ ja opinnot. Opit työtä tehden ja teoriatietoa hyödyntäen turvallisuusalan perustutkinnon tai osan siitä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavassa turvallisuusalan perustutkintokoulutuksessa toimii koulutuksenjärjestäjänä Ylä-Savon ammattiopisto YSAO (ysao.fi) Tutkintokoulutuksen ja näytöt toteuttaa Hyria (hyria.fi).

Haku turvallisuusalan oppisopimuskoulutukseen

 • Jos olet parhaillaan määräaikaisessa virkasuhteessa Risessä, ilmoita kiinnostuksestasi päästä oppisopimuskoulutukseen viipymättä joulukuun 2023 aikana vankilan yksikönpäällikölle.
 • Yksikönpäällikkö haastattelee sinut, ja saattaa suositella sinulle haastattelun perusteella hakeutumista koulutukseen.
 • Mikäli saat yksikönpäälliköltä suosituksen, hae Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuskoulutukseen (ysao.fi) , jossa tehdään lopullinen opiskelijavalinta.

Jos et ole vielä vartijana Rikosseuraamuslaitoksessa, voit hakea kesätöihin ottamalla yhteyttä sen vankilan yksikönpäällikköön, johon haluat töihin. Lue lisää kesätyöstä Risessä (Rikosseuraamus.fi).

Turvallisuusalan tutkinnon opiskelu oppisopimuksena

 • Jos tulit valituksi koulutukseen ollessasi Risessä virkasuhteessa alkuvuonna 2024, koulutus alkaa keskiviikkona 28.2.2024 Teams-koulutuksella.
 • Koulutuksen alussa kanssasi laaditaan oppisopimus ja osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
  - Jos sinulla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa, voit suorittaa koko turvallisuusalan perustutkinnon (laajuus 180 osaamispistettä, kesto 16 kk). Toisen asteen tutkinto on vaatimuksena rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen, joten oppisopimus on nopea, työpainotteinen ja palkallinen tapa suorittaa vaadittava toisen asteen tutkinto. Lisäksi saat 25 osaamispistettä opinnoista hyväksi luetuksi rikosseuraamusalan tutkintoon.
  - Jos sinulla on jo toisen asteen tutkinto, sinulle laaditaan halutessasi suunnitelma osatutkinnon suorittamiseksi siten, että saat 25 osaamispistettä opinnoista hyväksi luetuksi rikosseuraamusalan tutkintoon.
 • Työyksikössäsi vankilassa sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja opastaa sinua saavuttamaan työssä oppien tutkinnon ammattitaitovaatimukset.
 • Työaika oppisopimuskoulutuksen aikana tulee olla vähintään 25 h/vko.
 • Sinulle maksetaan oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkaa virkaehtosopimuksen mukaisesti.
 • Tutkintokoulutuksen teoriaosuudet suoritetaan verkko- ja etäopintoina.
 • Koulutuksen ja opintojen aikana suoritettavat näytöt toteuttaa kanssasi Hyria.
 • Oppisopimusopiskeluun käyttämäsi aika ei kuluta kahden vuoden määräaikaa, jonka voit olla määräaikaisessa vartijan virassa ilman rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta.
 • Rikosseuraamuslaitoksessa työn ohessa oppisopimuksena tehtävä turvallisuusalan perustutkinto koostuu sellaisista tutkinnon osista ja sisällöistä, jotka tarjoavat parhaan osaamisen työllistyä nimenomaan Rikosseuraamuslaitoksen työpaikkoihin. Oppisopimuskoulutuksen suoritettuasi saat virallisen tutkintotodistuksen turvallisuusalan perustutkinnosta. Se mahdollistaa työllistymisen myös toimialan muihin työpaikkoihin. Muut työnantajat tekevät itse valinnan, riittääkö koulutuksessa saatu osaaminen kyseenomaiseen tehtävään vai vaativatko jotain lisäkoulutusta.

Rikosseuraamusalan tutkinto oppisopimuskoulutuksen jälkeen

 • Rikosseuraamusalan tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä eli kesto noin 16 kk. Oppisopimuksena suoritetun turvallisuusalan perustutkinnon sisällöistä hyväksi luettava 25 osaamispistettä sisältyy teoriapainotteisiin lähiopintojaksoihin . Oppisopimustutkintoon sisältyvä työssäoloaika vankilassa korvaa osittain rikosseuraamusalan tutkintoon sisältyvää työssäoppimisaikaa vankilassa. Rikosseuraamusalan tuktintokoulutuksen kesto on lyhimmillään 12 kuukautta.
 • Puuttuva osuus opinnoista (65 opintopistettä) toteutetaan pääasiassa verkossa ja etäopintoina sekä harjoitteluna vankilassa ja RSKK:ssa Vantaalla.
 • Turvallisuusalan oppisopimuskoulutuksen suorittaneena sinulla on samat pääsyvaatimukset rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen kuin muilla hakijoilla. Hakuaika ja pääsykokeet ovat kahdesti vuodessa samanaikaisesti muiden hakijoiden kanssa.

Huom. Voit hakea koulutukseen ollessasi virkasuhteessa missä tahansa vankilassa. Pääsyä oppisopimuskoulutukseen ei voida kuitenkaan luvata kaikissa vankiloissa, jos hakijoita ei ole tarpeeksi.

Oppisopimuskoulutusmalli pilotoitiin Risessä ensimmäisen kerran keväällä 2023. Tuolloin koulutukseen valittiin 20 opiskelijaa, joiden opinnot alkoivat syksyllä 2023.


Lisätietoja:

Rikosseuraamuslaitos: Erityisasiantuntija Leo Immonen, puh. 050 3442 849, [email protected]
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus RSKK: Yksikönpäällikkö Hannu Kiehelä, puh. 0500 687 923, [email protected]
Ylä-Savon ammattiopisto YSAO: Koulutuspäällikkö Katja Turunen, puh. 0400 793 365, [email protected]

Julkaistu 21.11.2023