Töihin vankilaan

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen suorittaneet työllistyvät erittäin hyvin valmistumisen jälkeen. Palkallista harjoittelua tehdään jo opintojen aikana. Monen mielenkiinto rikosseuraamusalaa ja koulutusta kohtaan herää kesätyössä vankilassa.


RSKK:n vartijaopiskelija seisoo vankilan käytävällä univormu päällä työpaikkaohjaajan kanssa.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) vankiloissa työskentelee vuosittain paljon vartijoita määräaikaisissa viroissa ilman rikosseuraamusalan tutkintoa. Kesätyöntekijänä tai sijaisena työskentelevän tulee olla täysi-ikäinen, ja uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä vankilassa. Määräaikaisena vartijana ilman alan koulutusta voi työskennellä korkeintaan kahden vuoden ajan.

Sijaisuuksia ja kesätöitä voi kysellä sähköpostitse tai soittamalla suoraan vankilanjohtajille ja vankiloiden apulaisjohtajille. Yhteystiedot löytyvät vankiloiden sivuilta (Rikosseuraamus.fi)

Kesätyöhön ja oppisopimuskoulutukseen

Kevään 2023 aikana kesävartijaksi Rikosseuraamuslaitokseen hakevilla oli mahdollisuus päästä opiskelemaan syksyllä turvallisuusalan perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena vankilassa työskennellen. Koulutuksesta osa luetaan hyväksi rikosseuraamusalan tutkinnon opintoihin.

Valinnat oppisopimuskoulutukseen tehtiin syksyn 2023 aikana ja ryhmä on aloittanut opintonsa. Kiitos mielenkiinnosta kaikille oppisopimuskoulutukseen hakeneille!

Päivitys 21.11.2023

Risessä marras-joulukuussa 2023 määräaikaisessa vartijan virassa ilman rikosseuraamusalan tutkintoa työskentelevillä on mahdollisuus hakea 10.2.2024 mennessä keväällä 2024 alkavaan oppisopimuskoulutukseen.

Jos myöhemmin esimerkiksi kesävartijana Risessä työskenteleville tulee uudelleen mahdollisuus hakea koulutukseen mukaan, tiedotamme asiasta näillä verkkosivuilla.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Lue lisää kesätyöstä vankilassa (Rikosseuraamus.fi)
Julkaistu 21.11.2023