Soveltuvuusarviointi

Kutsumme kuntokokeen hyväksytysti suorittaneista enintään 120 hakijaa kuntokoepisteiden perusteella soveltuvuusarviointiin.

RSKK:n vanginvartijaopiskelijat istuvat tietokoneluokassa.Soveltuvuusarviointi koostuu ennakkotehtävistä ja haastattelusta. Ennakkotehtävät tehdään verkossa ennen haastattelua. Niiden tekemiseen kuluu yhteensä noin 2,5-3 tuntia, mutta ne voi halutessaan tehdä useammassa erässä.

Ennakkotehtävät sisältävät aikarajallisia kykytehtäviä sekä vapaaseen tahtiin tehtäviä itsearviointi- ja kirjoitustehtäviä. Kirjoitustehtävien pituus on yhteensä noin kaksi sivua, sisältäen yhden pidemmän tekstin ja useampia lyhyitä. Haastattelu toteutetaan verkossa Teams-yhteyden kautta. Haastattelijana toimii psykologi ja haastattelun kesto on puoli tuntia.

Soveltuvuusarvioinnissa kartoitetaan seuraavia ominaisuuksia:

  • Kykyä ja halua kehittyä (max. 10 p.)
  • Sosiaalisia taitoja (max. 15 p.)
  • Arvoja ja toimintaa ohjaavia tekijöitä (max. 15 p.)
  • Persoonallisuutta ja työskentelytyyliä (max. 15 p.)
  • Paineensietokykyä (max. 15 p.)

Soveltuvuusarvioinnin pisteet lasketaan näiden osa-alueiden summana. Maksimipisteet ovat 70 pistettä. Jos hakija ei saa jostain osa-alueesta yhtään pistettä, kokonaispisteiksi tulee nolla ja suoritus on hylätty.


Palaa sivulle opiskelijavalinta

Julkaistu 25.3.2022