Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään kunto- ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. Kuntokokeisiin kutsutaan kaikki rikosseuraamusalalla työskentelevät hakijat sekä osa muista hakijoista aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.


Mies ja nainen kuntosalilla. Mies nostaa painoja penkistä. Nainen seisoo ja hymyilee.
Kou­lu­tus­kes­kuk­sen kun­to­sa­li. Ku­van laji ei lii­ty opis­ke­li­ja­va­lin­taan.


Opiskelijaksi valittavan tulee täyttää pääsyvaatimukset , tutustuthan niihin ennen hakemista.

Hakuvaiheen työkokemus- ja koulutuspisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan sähköpostitse kuntokokeeseen.   Soveltuvuusarviointiin kutsutaan  enintään 120 kuntokokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Opiskelijavalinta tehdään kuntokokeesta ja soveltuvuusarvioinnista saatujen pisteiden perusteella.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään huhtikuun loppupuolella. Päätös on ehdollinen, kunnes turvallisuusselvitykset ovat valmistuneet. Kyseessä on perusmuotoinen tur­val­li­suus­sel­vi­tys (Supo.fi).

Hakuvaiheen pisteet

Kaikki rikosseuraamusalan palveluksessa hakuaikana jo olevat hakijat kutsutaan kuntokokeeseen. Muista hakijoista kuntokokeeseen kutsutaan vuosittain erikseen päätettävä määrä hakuvaiheen pisteiden perusteella. Kutsut lähetetään sähköpostitse.
Hakuvaiheen pisteet ovat seuraavat:

 • Aiempi koulutus 0-2 pistettä. Pääsyvaatimuksiin sisältyvän toisen asteen tutkinnon ylittävästä tutkinnosta/tutkinnoista saa kaksi pistettä.
 • Työkokemus, max 5 pistettä. Työkokemuspisteet työsuhteen keston perusteella:
  12 kk 1 piste
  18 kk 2 pistettä
  24 kk 3 pistettä
  30 kk 4 pistettä
  36 kk 5 pistettä

Olethan täsmällinen laskiessasi työkokemukseen oikeuttavaa aikaa. Pisteitä saadaksesi merkitse työkokemuksen määrä täysinä kuukausina hakemukseen. Muuta osa-aikatyö kokoaikatyötä vastaavaksi seuraavasti: 150 tuntia tai 20 täysmittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia/päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työtodistuksesta tulee ilmetä tehdyt tunnit.

Kuntokokeen ja soveltuvuusarvioinnin pisteet

 • Kuntokoe max 8 pistettä
 • Soveltuvuusarviointi max 70 pistettä‍
 • Testien maksimipisteet yhteensä 78 pistettä.
Kun­to­ko­kei­den ja so­vel­tu­vuus­ar­vioin­nin pis­tei­den las­ken­ta:
Osa-alu­eet Pis­teet max 78 Hyl­käys­ra­ja
Kun­to­koe 0-8 0 pis­tet­tä
So­vel­tu­vuus­-ar­vioin­ti:
en­nak­ko-teh­tä­vät ja haas­tat­te­lu
0-70 Mi­kä­li ha­ki­ja saa jos­ta­kin osios­ta 0-pis­tet­tä, on koko tes­ti hy­lät­ty.

Tutustu tarkemmin kuntokokeen pisteytykseen ja pisterajoihin.

Mi­kä­li useam­pi ha­ki­ja saa lop­pu­tu­lok­sis­sa sa­mat pis­teet, hei­dät lai­te­taan jär­jes­tyk­seen seu­raa­vien osa-aluei­den mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä:

 1. Soveltuvuusarviointi
 2. Kuntokoe


Lue lisää:

Haku koulutukseen
Opiskelu RSKK:ssa
Jatkokoulutus

Julkaistu 7.9.2023