Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään kunto- ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. Kutsumme kuntokokeisiin kaikki rikosseuraamusalalla työskentelevät hakijat sekä osa muista hakijoista aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Opiskelijaksi valittavan tulee täyttää pääsyvaatimukset , tutustuthan niihin ennen hakemista.

Osa hakijoista kutsutaan hakuvaiheen työkokemus- ja koulutuspisteiden perusteella sähköpostitse kuntokokeeseen . Enintään 120 kuntokokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa kutsutaan soveltuvuusarviointiin . Opiskelijavalinta tehdään kuntokokeesta ja soveltuvuusarvioinnista saatujen pisteiden perusteella.

Valintapäätös on ehdollinen, kunnes valituille tehtävä, Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys (supo.fi) on valmistunut.

Myös ne hakijat, joita emme kutsu kunto- tai soveltuvuuskokeeseen, saavat tiedon karsiutumisesta sähköpostitse.

Julkaistu 7.9.2023