Stu­de­ra för
brottspå­följdsom­rå­det

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är den enda läroinrättning i Finland som anordnar utbildning
som ger behörighet för övervaknings- och handledningsuppgifter i de finländska fängelserna.
Mer on ut­bild­ning.
En hand sträcker sig efter en bok med titeln Psychology and Crime som står i bokhylla.
Kriminologiska bibliotek